Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. áprilisi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. május 10-én LEJÁRT.


M. 323. Függőleges, sík felületre (pl. zuhanycsőből a fürdőkád oldalára) merőlegesen becsapódó vízsugár parabolaszerű határvonalig terül szét. Mérjük meg, hogyan függ e parabola fókusztávolsága a vízsugár sebességétől!

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. május 10-én LEJÁRT.


P. 4434. Nem hullámzó, mély tóban egy pontszerű fényforrás emelkedik függőlegesen felfelé v=0,8 m/s sebességgel. Milyen gyorsan változik a víz felszínén a szóródó fény által létrehozott kör alakú fényfolt átmérője?

(A víz törésmutatója: n=4/3.)

Közli: Kotek László, Pécs

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4435. Egy 15 literes tartályban 2 mól oxigéngáz van 0,2 MPa nyomáson. Mekkora átlagos sebességgel mozognak a tartályban az oxigéngáz molekulái?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4436. Egy Siófokról induló sétahajó végig 18 km/h sebességgel mozogva, először negyedórát haladt észak felé, utána elfordult és negyedórát haladt nyugat felé, majd újra irányt váltva negyedórát ment dél felé, és végül negyedórán át haladt kelet felé.

a) Figyelembe véve a Föld felületének görbülését, becsüljük meg, milyen távol volt a sétahajó az út végén az elindulás helyétől!

b) Mennyivel volt kisebb a kelet felé haladó hajó súlya a nyugat felé haladóénál, ha a hajó tömege 50 tonna?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4437. Egy 8 méter hosszú, súlytalan és hajlékony fonál két végpontját azonos magasságban, egymástól 4 méter távolságban rögzítjük. A fonálon súrlódás nélkül mozoghat egy ráakasztott 10 kg tömegű test.

a) Mekkora vízszintes erővel tarthatjuk a testet a fonálon, pontosan az egyik rögzítési pont alatt?

b) Ebből a helyzetből elengedve mekkora sebességre gyorsulhat fel a test?

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4438. Egy tömör, homogén, m=5 kg tömegű, R=10 cm sugarú korongot \omega0=120 1/s szögsebességgel megforgatunk vízszintes helyzetű szimmetriatengelye körül, majd óvatosan, kezdősebesség nélkül a vízszintes talajra helyezzük. A talaj és a korong közötti súrlódási együttható \mu=0,4.

Határozzuk meg, hogy mekkora munkát végzett a korongon a súrlódási erő, mialatt a korong s=5 m utat tett meg! Mutassuk meg, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk, ha a munkatételből indulunk ki, mint ha az erő és elmozdulás szorzatát számoljuk!

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4439. Állandó nyomáson 32 g oxigéngázt 8 literről 7 literre nyomunk össze. A folyamat közben a gázt úgy hűtjük, hogy a nyomása állandó marad. A végső állapotban a hőmérséklet 40 oC-kal kisebb, mint a kezdőállapotban.

a) Mennyi volt és mennyi lett az oxigén hőmérséklete?

b) Mekkora a gáz nyomása?

c) Hány joule munkát kellett végezni?

d) Mennyi hőt adott le a folyamat során az oxigéngáz?

Bay Zoltán fizikaverseny, Sarkad

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4440. Egy rögzített, pozitív töltéssel egyenletesen feltöltött, szigetelő félgömbhéj függőleges szimmetriatengelyén, a félgömb O középpontjától éppen sugárnyi távolságról egy parányi, negatív töltésű gyöngyöt engedünk el. A gyöngy az O ponthoz érve v0 sebességre tesz szert.

Mekkora lesz a gyöngy sebessége, amikor eléri a félgömbhéjat? (A gravitáció hatását elhanyagolhatjuk.)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4441. Mekkora töltés halad át az ábrán látható AB vezető szakaszon, ha zárjuk a kapcsolót, és elég sokáig várunk?

Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4442. A rádium \alpha-bomlással alakul át radonná: {}^{226}_{\phantom{2}88} {\rm
Ra}~\rightarrow ~{}^{222}_{\phantom{2}86} {\rm Rn}+ {}^4_2 {\alpha}. A kibocsátott \alpha-részecske nyugalmi tömege 6,6.10-27 kg, mozgási energiája 4,8 MeV. A rádium felezési ideje 1600 év.

a) Mekkora az \alpha-részecske sebessége?

b) Mennyi 1 kg 226Ra aktivitása?

c) Határozzuk meg a radioaktív sugárforrás teljesítményét!

Biofizikai tankönyvi feladat

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4443. Az ábrán látható \ell átmérőjű drótkeretben \sigma felületi feszültségű szappanhártyát hoztunk létre. A P és Q pontokat \ell hosszúságú, E Young-modulusú, A keresztmetszetű, feszítetlen hajszál köti össze.

Mennyivel nyúlik meg a hajszál, ha a jobb oldali hártyát egy forró fémtűvel átszúrjuk?

(A hajszál végei rögzítettek és a súlya elhanyagolható. Kis szögekre használhatjuk a sin \alpha\approx\alpha-\alpha3/6 közelítést.)

Varga István (1952--2007) feladata

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)