Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 306. feladat (2012. november)

I. 306. Közvélemény-kutatás, értékelés, dolgozat - se szeri, se száma az ilyen felméréseknek. Feldolgozásuk gyakran nagyobb költséggel jár, mint elkészítésük. Sokféle program segíti ezt a munkát, néhány papír alapú kérdőívet készít, egyik-másik a digitális feldolgozást is támogatja, de a legtöbb az elektronikus adatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. A programok közül az adatgyűjtés célját és célcsoportját figyelembe véve választhatunk.

Feladatunk egy ingyenes elektronikus űrlapkezelő rendszer bemutatása. A bemutatás során térjünk ki az eszköz alkalmazási lehetőségeire, az alkalmazás határaira, az igénybevétel feltételeire is. Mutassuk be egy képernyőképeket is tartalmazó néhány oldalas szöveg segítségével a rendszer használatát: a űrlapkészítés, -kitöltés és -feldolgozás módját. Készítsünk példaként egy, az osztálytársainknak vagy a KöMaL beküldőinek szóló, 8-10 kérdésből álló űrlapot. Az űrlap készítésénél törekedjünk a jó olvashatóságra és az esztétikus megjelenítésre.

Beküldendő egy dokumentum (i306.pdf), amely tartalmazza a feladatban leírtakat és az elkészített űrlapra mutató hivatkozást.

(10 pont)

A beküldési határidő 2012. december 10-én LEJÁRT.


E feladat értékelésénél igyekeztünk olyan szempontokat figyelembe venni, amelyik segíti az objektív megítélést. Ezeket az alábbi csoportokba soroltuk:

- a használatról általában (az eszköz igénybe vételének feltételei, az alkalmazási lehetőségek, azok korlátai)

- az űrlapról általában (készítés, kitöltés, feldolgozás)

- az elkészített űrlap (8-10 kérdés, áttekinthetőség)

- a dokumentumról (képernyőképek, szövegszerkesztés szabályainak betartása)

Elemi egységnek a zárójelben felsoroltakat tekinthetjük. Az értékeléskor azonban inkább a csoportra vonatkozóan adtunk pontszámot, így a gyengébb elemeket a jobban sikerültek kompenzálhatták.

Három megoldást emelek ki, Gema Barnabás i306Gema.pdf, Qian Lívia i306Qian.pdf és Tomku György i306Tomku.pdf munkáját.


Statisztika:

7 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Gema Barnabás, Qian Lívia, Tomku György.
9 pontot kapott:Fényes Balázs, Vetráb Mercedes.
8 pontot kapott:1 versenyző.
7 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2012. novemberi informatika feladatai