Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2011. májusi informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. június 10-én LEJÁRT.


I. 268. Ma már egyre több cég ügyféltere klimatizált. A modern klímaberendezés nem csupán az állandó hőmérsékletet, hanem a megfelelő páratartalmat is biztosítja.

Feladatunk táblázatkezelő programmal modellezni egy nagy forgalmú ügyféltér hőmérsékletének alakulását nyitástól zárásig, azaz 9:00-től 16:00-ig.

A helyiségben egy régi, csak hűteni képes ON/OFF típusú készülék működik, amely bekapcsolt állapotban teljes kapacitással üzemel, kikapcsolt állapotban pedig egyáltalán nem von el hőt. A működési ciklus 3 perc, azaz minden harmadik percben méri a hőmérsékletet. Ha méréskor alatta marad a beállított értéknek, kikapcsol, ha felette van, bekapcsol. Ezt a 3 percet tekintjük a feladat későbbi részeiben időegységnek.

A modell alkotásakor a következő paramétereket kell figyelembe vennünk:

Nyitáskor a klíma kikapcsolt állapotban van.

Egy időegység alatt az ügyfelek száma legfeljebb hárommal nőhet vagy csökkenhet. Ezt véletlenszám generálásával határozzuk meg. A változás iránya az aktuális létszámtól függ. Például ha 10 fő van a teremben, kétszer akkora valószínűsége van a növekedésnek, mint a csökkenésnek, 15 fő esetén a növekedés és csökkenés azonos valószínűséggel következik be. A létszám természetesen nem lehet negatív és nem lépheti túl a 30 főt.

A vastag betűvel jelölt adatokat a modell vizsgálata során szabadon meg lehet változtatni.

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i268.xls, i268.ods, ...), amely tartalmazza a modellt és a belső hőmérséklet időbeli alakulását ábrázoló grafikont, valamint egy szöveges dokumentum (i268.txt, i268.pdf, ...), amely ismerteti a megoldás főbb lépéseit, a továbbfejlesztés lehetőségeit és a modell alapján tett megállapításokat egy tömörített i268.zip állományban.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 269. A forgalomban használatos forintérmék a történelem során sokat változtak. Ez volt a témája a 2010. októberi informatika érettségi gyakorlati vizsga adatbázis-kezelés feladatának. Az 1946. évi forint bevezetése óta kibocsátott érmék adatai állnak rendelkezésre az erme.txt, a tkod.txt, a tervezo.txt, az akod.txt és az anyag.txt állományokban. Az állományok honlapunkról letölthetőek.

[1.] Készítsünk új adatbázist i269 néven. Importáljuk az adattáblákat az adatbázisba erme, tkod, tervezo, akod és anyag néven. A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagolt UTF-8 kódolásúak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket.

[2.] Beolvasás után állítsuk be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat.

Tábla:

erme (ermeid, cimlet, tomeg, darab, kiadas, bevonas)

ermeid A forintérme azonosítója (szám), ez a kulcs;
cimlet A forintérme címlete (szám);
tomeg A forintérme tömege grammban (szám);
darab A forintérméből hány darabot adtak ki (szám);
kiadas A forintérme kiadási dátuma (dátum);
bevonas A forintérme bevonási dátuma (dátum), ha még forgalomban van, akkor üres;

tkod (ermeid, tervezoid)

ermeid A forintérme azonosítója (szám), kulcs;
tervezoid Az érmét tervező művész azonosítója (szám), kulcs;

tervezo (tid, nev)

tid Az érmét tervező azonosítója (szám), ez a kulcs;
nev Az érmét tervező művész neve (szöveg);

akod (ermeid, femid)

ermeid Az érme azonosítója (szám), kulcs;
femid Az érme anyagát alkotó fém azonosítója (szám), kulcs;

anyag (femid, femnev)

femid A fém azonosítója (szám), ez a kulcs;
femnev A fém neve (szöveg).

Készítsük el a következő feladatok megoldását. Az egyes lekérdezéseknél ügyeljünk arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok viszont ne. A megoldásainkat a zárójelben lévő néven mentsük el.

[3.] Listázzuk ki lekérdezés segítségével a Bartos István tervezte érmék címletét és kiadási évét. (3Bartos)

[4.] Soroljuk fel lekérdezés alkalmazásával ábécérendben azoknak a fémeknek a nevét, amelyek a ma is forgalomban lévő érmékben találhatók. Minden név egyszer jelenjen meg. (4femek)

[5.] Listázzuk ki lekérdezés segítségével, hogy napjainkig az összes érme előállításához hány vasúti kocsinyi fémet használtak fel. Egy vasúti kocsi átlagos raksúlya 70 tonna. (5osszes)

[6.] Számítsuk ki lekérdezés segítségével, hogy hány kilogramm fémet használtak el a legnagyobb mennyiségben kibocsátott forintérméhez összesen. Az eredményben a címletet, a kibocsátás évét és az össztömeget kilogrammban jelenítsük meg. (6tomeg)

[7.] Adjuk meg lekérdezés segítségével a legtöbb érme tervezésében résztvevő művész(ek) nevét és alkotásainak számát. (7muvesz)

[8.] Készítsünk lekérdezést, amely meghatározza, hogy a forgalomban lévő érmék tervezői milyen más, már bevont érme tervezésében vettek részt. A lista a tervező neve szerint ábécésorrendben, azon belül címlet szerint növekvően jelenjen meg. (8regi)

[9.] Készítsen lekérdezést, amely meghatározza, hogy az utolsó alumínium tartalmú érmét melyik évben vonták be. (9aluminium)

[10.] A nikkel fémre sokan allergiásak. Készítsünk jelentést, és ha szükséges ehhez lekérdezést, amely felsorolja azokat az érmecímleteket a kiadás évével együtt, amelyek nem tartalmaznak nikkelt. (10nikkel)

Beküldendő az adatbázis (i269.odb, i269.mdb), valamint egy rövid dokumentáció (i269.txt, i269.pdf), amelyből kiderül az alkalmazott adatbázis-kezelő neve, verziószáma.

Források: erme.txt, tkod.txt, tervezo.txt, akod.txt és anyag.txt

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 270. Hosszú évek óta működik egy népszerű site az Egyesült Államokban: http://www.wheresgeorge.com/. Itt a dollár bankjegyek útját lehet nyomon követni. Ha valaki hozzájut egy bankjegyhez, akkor a bankjegy sorszámát és a fellelési helyét rögzíti. Hazánkban a ,,Veszíts el egy könyvet!'' akció keretén belül próbálkoznak hasonlóval.

Tervezzünk egy, a bankjegyek útját nyomon követő informatikai rendszert. A következő részletek készüljenek el:

-- Az adatok tárolására alkalmas adatbázis szerkezete.

-- Terv (és minta) arra nézve, hogy hogyan jeleníthető meg grafikusan a bankjegy útja annak 100 felbukkanását követően.

Az adatbázis ne tartalmazzon konkrét személyhez kötésre alkalmas adatokat.

Beküldendő az informatika rendszer adatbázisának és a grafikus megjelenítés terve egy tömörített i270.zip állományban.

(10 pont)

megoldás, statisztika


S-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. június 10-én LEJÁRT.


S. 63. Makromolekulák (például proteinek) szerkezetét erősen leegyszerűsített formában vonzó- (V) és közömbös- (K) részek sorozatával írhatjuk le.

Például: KVVKVVVKVVKV

A vonzó-részek egymás mellé kerülése a térszerkezet kialakulásakor kedvező. A molekula szerkezetét karakterláncként írhatjuk le, amely modellünkben két dimenzióban feltekeredhet. A V-részek leginkább a molekulaszerkezet belsejében halmozódnak fel és a K-részek kívül.

Az ábrán jelöltük a molekulaszerkezet tekeredését és a VV elemek kapcsolatát. A természetben az a szerkezet kedvező stabilitású, amelynél több VV kapcsolat jön létre. A második szerkezetben 9, míg az elsőben csak 6 kapcsolat jött létre.

Készítsünk programot S63 néven, amely meghatározza egy adott makromolekula legstabilabb szerkezetét.

A program a makromolekula szerkezetét fájlból olvassa be. Az eredményt, a molekula síkbeli alakját, amely a maximális számú VV kapcsolatot tartalmazza (ha több ilyen van, akkor elegendő egyet), a kapcsolatok számát és a molekula kapcsolódási sorrendjét a képernyőn jelenítjük meg. A program egyetlen parancssori argumentuma a bemeneti fájl legyen.

A bemenet egyetlen sora V és K karaktereket tartalmaz (maximum 20-at).

Beküldendő a program forráskódja (s63.pas, s63.cpp, ...) az .exe és más fordító által generált állományok nélkül, valamint a program rövid dokumentációja (s63.txt, s63.pdf, ...), amely tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrás melyik fejlesztő környezetben fordítható egy tömörített s63.zip állományban.

(10 pont)

megoldás, statisztika


Figyelem!

Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.