Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2013. januári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. február 11-én LEJÁRT.


M. 329. Egy ceruzaelemet (vagy ceruzaelem méretű akkumulátort) merítsünk le egy állandó ellenállású fogyasztóval! Mérjük meg, hogy mekkora töltés áramlott át a fogyasztón, és mennyi energiát adott le az áramforrás!

Közli: Vass Miklós, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. február 11-én LEJÁRT.


P. 4497. Egyik végén zárt üvegcső \ell=100 cm hosszú. Függőlegesen tartjuk, és nyitott végével lefelé, magasságának feléig higanyba mártjuk. Mennyire emelkedik fel a csőben a higany? A légköri nyomás H=75 Hgcm.

Strasser V. Benő (1884-1966) feladata

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4498. Egy sík-domború és egy sík-homorú vékony lencsét görbült felükkel pontosan egymáshoz lehet illeszteni. A lencsék anyagának törésmutatója 1,5; a sík-domború lencse fókusztávolsága 40 cm.

a) Hány dioptriásak a lencsék?

b) Mekkora a görbült felületek görbületi sugara?

Közli: Simon Péter, Pécs

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4499. Egy üres lufi tömegét érzékeny elektronikus mérleggel 3,7 g-nak mértük. Felfújás után rátéve a léggömböt a mérlegre, a kijelző 4,5 g-ot mutatott. A jó közelítéssel gömb alakúnak tekinthető léggömb ,,kerületét'' 73 cm-nek mértük.

a) Mennyi levegőt fújtunk a léggömbbe?

b) Mekkora túlnyomás keletkezett benne a 25 oC-os szobában?

c) Mekkora közegellenállási erő hat rá, miközben egyenletesen süllyed lefelé?

Közli: Horváth Norbert, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4500. Egy kis gyöngy az ábrán látható két pályán csúszhat le az A pontból a B pontba. A pályák függőleges síkban fekvő körívek, melyek szimmetrikusak az A és B pontokon átmenő, a vízszintessel 45o-os szöget bezáró egyenesre.

a) Melyik pályán ér le hamarabb a gyöngy, és mit mondhatunk a végsebességekről, ha nincs súrlódás?

b) Mit állíthatunk a végsebességekről akkor, ha a súrlódás nem hanyagolható el, és a súrlódási együttható mindkét pályán ugyanakkora?

Közli: Sütt Dezső, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4501. Lefelé fordított U alakú, keskeny, kicsi, rögzített csőből egy \ell hosszúságú kötél lóg ki az ábra szerint. Kezdetben a kötél mindkét oldalon \ell/2 hosszúságú. Itt labilis egyensúlyi helyzetben van, minthogy a súrlódás elhanyagolható.

a) Ha a kötél valamelyik oldalra csúszni kezd, mekkora lesz a sebessége, mire kiegyenesedik?

b) Mekkora a kötél sebessége akkor, amikor a kötél pillanatnyi tömegközéppontja éppen a felfelé csúszó kötéldarab végével van azonos magasságban?

Közli: Tornyos Tivadar Eörs, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4502. Egy vízszintes asztallapon meglökött korong L0 úton áll meg. Ugyanezzel a kezdősebességgel meglökve a korongot a H magasságú asztal széléről, az asztaltól d távolságra érkezik a padlóra.

a) Mekkora a korong és az asztallap közötti csúszási súrlódási együttható?

b) Az asztaltól mekkora távolságra érkezik a korong a padlóra, ha nem közvetlenül az asztal szélétől, hanem attól L távolságra (L<L0) lökjük meg az asztal széle irányában, ugyanazzal a kezdősebességgel?

(Adatok: H=L0=d=0,8 m; L=0,6 m.)

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4503. 0,4 mól mennyiségű, 105 Pa nyomású, 10 dm3 térfogatú héliumgáz nyomását és térfogatát megkétszerezték. Határozzuk meg a következő mennyiségek közül azokat, amelyek egyértelműen megadhatók:

a) a gázon végzett munka;

b) a gázzal közölt hő;

c) a gáz energiaváltozása.

Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4504. \ell hosszúságú dominókból az ábrán látható szimmetrikus, n emelet magas tornyot építettük. Milyen hosszúak a torony erkélyei, ha mindegyik dominót a lehető legjobban kihúzzuk?

Közli: Vladár Károly, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4505. Az ábrán látható kapcsolásban U=120 V, a fogyasztók ellenállása ismeretlen. A kapcsoló zárása esetén a feszültségmérő által jelzett érték 16 V-tal, az R1 ellenállású fogyasztó teljesítménye pedig 51,2 W-tal megváltozik.

a) A feszültségváltozásra vonatkozó feltételből határozzuk meg a fogyasztók ellenállásának R1/R2 arányát!

b) Mekkora az R1 és R2 ellenállás értéke?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4506. Egy állónak tekinthető elektron és a fénysebesség felével haladó pozitron ütközik. Mekkora a szétsugárzáskor keletkező két foton hullámhossza, ha azok a pozitron volt sebességével párhuzamosan haladnak?

Példatári feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4507. Egy falból kiálló, vízszintes, súrlódásmentes rúdra két kisméretű golyó van felfűzve. Az egyik, M tömegű, nehéz golyó közeledik a fal felé, a másik, m tömegű, könnyű golyó a faltól L távolságra nyugalomban van. Rugalmas ütközésük után a m tömegű golyó a fal felé csúszik, azzal rugalmasan ütközik, majd elindul a M tömegű golyó irányába, azzal ismét ütközik és a folyamat ismétlődik. Mekkora távolságra közelíti meg a M tömegű golyó a falat? (Feltehetjük, hogy m\llM, és a golyók pontszerűek.)

Amerikai feladat

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)