Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2005

Dvorák Cecília

Dvorák Cecília 1977-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának kémia-fizika szakán. 1981 óta a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizikatanára, 1984 óta vezetőtanára.

Munkáját nagy odaadással, szakmai precizitással végzi. Példamutató az a tanári munka, amelynek során egyidejűleg tud foglalkozni a fizika iránt csekély érdeklődést mutató, esetleg lemaradni látszó, valamint a kiemelkedően tehetséges tanítványaival is. Minden tevékenységében igényes, rendszerezett, kiszámítható.

Tanártovábbképzések, módszertani tanfolyamok rendszeres előadója. Társszerzője volt az 1992-ben megjelent "Vizsgakérdések, versenyfeladatok fizikából" című feladatgyűjteménynek. Rendszeresen kap felkérést fizikai kiadványok szakmai lektorálására.

Tanítványai szinte minden évben eredményesen szerepelnek az országos szintű tanulmányi versenyeken. 2003-ban egyik tanítványa a Mikola Fizika Verseny első helyezettje volt, ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Fizika Versenyen egy másik tanulója második díjas lett. A 2003/2004. tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjén második díjat hozott el diákja fizikából. Kómár Péter nevű tanítványa 2004-ben és 2005-ben is a Magyarországot képviselő csapat tagja volt a Fizikai Diákolimpián, mindkétszer kiemelkedő, aranyérmes teljesítményt nyújtva.

Dvorák Cecília tanítványai körében népszerű pedagógus. Emberségéért, segítőkészségéért, szerénységéért, következetes szigoráért diákja tisztelik és szeretik.


Pécsi István

Pécsi István 1956-ban született Kalocsán. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol 1980-ban szerzett matematika fizika szakos középiskolai tanár diplomát. Egyetemi tanulmányainak befejezése óta a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban tanít. A tanításról alkotott felfogásában azonos hangsúlyt kap az, hogy a szerényebb képességű tanulónak is legyen sikerélménye, a tehetségesebb diák pedig kapjon meg annyi plusz ismeretet, amennyit csak lehet. Rendkívül fontosnak tartja tanulók folyamatos munkáját, amelynek - véleménye szerint - az egyik legjobb formája a bekapcsolódás a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyébe. Maga is gondot fordít a továbbképzésre, 1989-ben az ELTE által szervezett továbbképzésen, 1999-ben nukleáris ismereteit bővítő továbbképzésen vett részt. Ezen ismereteit továbbadja tanítványainak, amit mi sem bizonyít jobban, mint tanulóinak az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen elért sikerei. Egyik diákja tavaly első, az idén pedig második helyezett lett ezen a rangos országos versenyen. Nemcsak tanulói "dolgoznak" a KöMaL-ban, hanem már számos feladatát tűzték ki ebben a folyóiratban. Az általa felkészített diákok nagy sikerrel szerepelnek a KöMaL pontversenyében, a 2001-től napjainkig terjedő időszakban 5 tanulója első, 4 tanulója második díjat kapott. Egyik versenyzője az idei OKTV harmadik helyezettje, egyben diákolimpiai tartalék, aki 2004-ben Metropolis-díjban is részesült. A fiatalabb korosztályú tanulói a Mikola verseny döntőin értek el kiváló teljesítményt. Nagy számban indulnak el tanítványai a rangosnak mondható, Budó Ágostonról elnevezett, szegedi szervezésű fizika versenyen is, ott jelentős eredményeket elérve.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében ő szervezi a Tarján Imre megyei fizikai emlékversenyt. Megyéjében ő az ELFT területi csoport elnöke.

Munkájának köszönhetően számos tanítványa folytat fizikával kapcsolatos tanulmányokat, sokan kerültek egyetemre, főiskolára diákjai közül. Egyik volt tanítványa, aki egyébként a díjazásra is javasolta őt, ajánlásában a következőket írja: "A középiskola végeztével egy korszak lezárul az ember életében, mindannyian különböző egyetemekre kerültünk, de úgy érzem, hogy a középiskolában szerzett élményei az embert egész élete során végig kísérik. Soha nem felejtem el az elmúlt négy év élményeit, melynek részét képezi az a befektetett munka is, aminek révén sikeres és eredményes diáknak mondhatom magam. Önbizalommal telve kezdem meg egyetemi tanulmányaimat, mert megtanultam, hogyha elég kitartó vagyok, akkor a befektetett munkámnak meglesz az értelme. Ezt az útravalót kaptam a középiskolában, s tudom, hogy egész életemre büszke leszek arra, amit tanulmányaimban a tanár úr segítségével elértem."

Pécsi István személyisége, embersége, nívós szakmai munkája biztosíték arra, hogy a keze alól kikerült diákok közül több tehetséges fizikussá nője ki magát, akikre majd méltán lehetünk büszkék.


Lang Ágota

Lang Ágota 1965-ben született Szegeden, itt érettségizett a Radnóti Miklós Gimnáziumban. 1988-ban Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1998-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott tanulmányai befejeztével pedig számítástechnika szakos diplomát is kapott. 1987-től a soproni Széchenyi István Gimnáziumban tanít, elsősorban fizikát, de informatikát és matematikát is.

A tanárnő munkájának köszönhetően az iskola fizika előadóterme, amely a hetvenes években jól felszerelt teremnek számított, tovább korszerűsödött: került a terembe TV, videó, számítógép. Mindezeket az eszközöket rendszeresen használja az óráin, saját készítésű számítógépes szimulációkkal, interaktív oktatóprogramokkal teszi érdekesebbé a fizika órákat. Nagy súlyt fektet a tanórai kísérletezésre is.

Munkássága nem szorítható be csupán az iskola falai közé, széleskörű tevékenységet fejt ki iskoláján, városán kívül is. 2002 -2004 között az Öveges József fizikaverseny területi fordulójának szervezője volt. Az Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás szorgalmas résztvevője, azokon posztereket állított ki, sikeres műhelyfoglalkozásokat tartott. Országos elismerést vívott ki a 2005 a Fizika Éve eseménysorozat keretében több helyen, így a tanári ankétokon, valamint Szegeden, Csornán, Sopronban előadott, általa írt és rendezett fizika tárgyú színdarab. A produkcióba több mint 20 diákot vont be. Számos kísérleti bemutatót tartott itthon és külföldön is. Nagy súlyt fektet a tehetséges diákokkal való foglalkozásra is. Tevékenységéhez köthető, hogy diákjai rendszeresen érnek el előkelő helyezéseket különböző országos versenyeken és pályázatokon. Tanítványai jól szerepelnek a KöMaL pontversenye mérési gyakorlataiban, a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke által kísérleti fizikából meghirdetett országos pályázaton pedig immár hetedik éve végeznek mindig a dobogós helyek valamelyikén. A tanárnő és diákjai sikertörténete a Természet Világa által meghirdetett Diákpályázat: Lang Ágota rendszeresen megkapja a legjobb felkészítő tanárnak odaítélt jutalmat. Széleskörű érdeklődéséhez külföldi tanulmányútjai is igazolásul szolgálhatnak, amelyekről érdekes cikkek formájában számolt be pl. a Fizikai Szemlében és a Természet Világában. Önálló munkával képviselte hazánkat 2000-ben Svájcban a Physics on Stage, illetve 2002-ben Hollandiában a Focus on Teacher rendezvényeken.

Mint az őt a kitüntetésre felterjesztő egykori tanítványai írják felterjesztésükben: "?bátran állíthatjuk, hogy Lang Ágota tanárnő sokat tett a fizika népszerűsítéséért, és ezzel együtt - nem utolsó sorban - értünk, diákjaiért."


Kaszás Dezső

Kaszás Dezső matematika-fizika szakos tanár 1955 óta tanít a tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumban. Köztiszteletnek örvend kollégái és tanítványai körében, város és megyeszerte, de országosan is a fizikatanárok körében. Az idei év az 50-edik tanítási éve, munkatársai csodálják munkabírását, lelkesedését, életvidámságát, az új dolgok iránti fogékonyságát.

Szakmai munkájából kiemelendő, hogy a tanítás mellett számos szakkört vezetett: rádióépítő, fotós, de néptáncos, turisztikai és kosárlabda szakkört is. Diákjai eredményesen szerepeltek országos matematikai és fizikai versenyeken. Szabadidejének nagy részét a kísérleti fizika eszköztárának létrehozására fordította, ebben segítségére voltak régebbi és újabb tanítványai. A fizika szertárt gyakorlatilag iskolai pénzforrások nélkül az ország egyik legjobbikává fejlesztette. Érdeklődő diákjai szabadidejüket, de a hétvégeket is a szertárban tölthették, szabad bejárással rendelkeztek, aktív módon, közvetlenül ismerkedhettek a fizikával. Kaszás Dezső tanár úr mindig rendelkezésükre állt, irányította tevékenységüket.

Kísérleti eszközöket fejlesztett ki, amelyekkel kiállításokon, továbbképzéseken, szakmai bemutatókon ismertette meg az érdeklődő kollégákat, például: elektromos készlet félvezetőkkel, tranzisztor-karakterisztikarajzoló, készlet integrál áramkörök felhasználására, elektromos stopper.

Rendszeresen tart tanári továbbképzéseket nemcsak saját megyéjében, hanem több ízben Pécsett is a Baranya megyei kollégáknak. A megyei központi fizika szakkörösöknek évente oszcilloszkópiából és nukleáris mérésekből tart foglalkozást. Ez utóbbi ismereteit az 1987-ben megszerzett nukleáris tanári diploma biztosítja. 1993-ban az egész középiskolai tananyagot átfogó előadássorozatot tartott kísérleti fizikából, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel meg kellett ismételnie.

Kaszás Dezső tanár úr 67 éves korától most óraadóként dolgozik a gimnáziumban. Elmondható, hogy kísérletei fogalommá váltak; egyetemre, főiskolára került tanítványai csak ritkán találkoznak olyan kísérlettel, amit ne láttak volna az ő óráin. Ennek alátámasztásául, végezetül idézzünk egy volt tanítványa Amerikából írt leveléből: "Az ember a főiskolán meg az egyetemen sok okos dolgot tanul, de a levett ablakszárnyas vizes hullámtani kísérleteket eddig még mindenki tátott szájjal hallgatta, akinek elmeséltem."


Dudás Zoltánné

Dudás Zoltánné 1944-ben az Ondód nevű településen született. A szegedi József Attila Tudományegyetemen 1968-ban szerzett középiskolai kémia-fizika szakos tanári diplomát. Végzése után szakközépiskolában tanított, 1978 óta pedig a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskolában. Szakmai és emberi kvalitásainak eredményeképpen kollégái több éven keresztül az iskola fizika munkaközösségének vezetőjévé választották. 1985-től az egyetem tanárjelöltek gyakorló tanítása segítésére szakvezetőnek kérte fel, 1986-1990 között Csongrád megye fizika szakfelügyelője illetve szaktanácsadója volt. E munkáját nagy hozzáértéssel, körültekintéssel és igen nagy megelégedésre végezte, sok módszertani és szakmai segítséget nyújtva. 1990 és 1995 között, majd 2000-től ismét a gimnázium igazgatóhelyettese. A kétszintű érettségi bevezetése kapcsán elvégezte az ún. multiplikátori tanfolyamot, sokat segített a tanároknak a kétszintű érettségi bevezetése során felmerült problémák megoldásában.

Mondhatni, minden porcikájával a hivatásának él: szereti a tanítást, a diákokat. Tanítványaiért, az iskoláért nem kímél sem időt, sem fáradtságot. Hatalmas energiát mozgósít a fizikaoktatásban. Szinte minden idejét az iskolában tölti: vagy szervezési, vagy a tanulók tehetségének egyénre szabott kimunkálásával foglalkozik. A tanítási óráihoz szükséges legkorszerűbb, legeredményesebb módszereket, kísérleteket kutatja, próbálja ki. Szakmai és iskolaszervező tevékenységének eredményei mellett ki kell emelni pedagógiai tevékenységét is: tanítványait nem csak tanítja, de nevelésükre is mindig nagy súlyt fektetett. Kollégáinak, különösen a fiatal, pályakezdő pedagógusoknak rengeteget segít tanácsaival, példát mutat a szakma elsajátításában. Tanítványai országos versenyeken (OKTV, Mikola Verseny, Eötvös Verseny) értek el első illetve rangos helyezéseket. 2001-ben és 2002-ben az azóta nemzetközi egyetemi matematikai versenyeken is bizonyító Varjú Péter tanítványa nem csak az OKTV-n szerepelt kitűnően, hanem a Fizikai Diákolimpián is, ahol ezüstérmes lett, illetve az Eötvös Fizikaversenyen I-II. díjat nyert. Tanulói, kiváló felkészítő munkájának köszönhetően eredményesen szerepelnek a különböző országos, területi, megyei és városi versenyeken, vetélkedőkön. A Szegeden megrendezett fizikai témájú előadásokra, rendezvényekre mozgósítani tudja tanítványait, elindítva őket a komolyabb fizika különböző területei felé. Több cikluson keresztül volt az ELFT Csongrád megyei területi csoport vezetőségének tagja.

Dudás Zoltánnénak a fizika oktatásában eltöltött közel négy évtizedes kiemelkedő munkája révén igen sok tanítványa választotta és műveli eredményesen a fizikát.


Csiszár Imre

Csiszár Imre 1972-ben Győrött született. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen végezte, 1996-ban kiváló minősítéssel szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. Kiemelkedő munkájával már egyetemi évei alatt is felhívta magára a figyelmet: három éven keresztül az Analízis, további egy évben pedig a Kísérleti Fizikai Tanszéken demonstrátorként tevékenykedett. 1996-ban elnyerte a JATE TTK Kiváló Hallgatója címet. Az egyetem befejezése után a Kísérleti Fizikai Tanszék Szakmódszertani Csoportjához került, itt kezdte meg oktató és kutató munkáját. 1998-tól egyetemi órái mellett bekapcsolódott a középiskolai tanításba is, majd 2000-től kezdődően a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium főállású tanára lett. Úgy érezte, munkája csak a középiskolában teljesedhet ki. 2003-ban elvégezte a Közoktatás-vezető szakot is az SZTE-n. Pedagógus szakvizsgát is tett, szakdolgozatában az Internet középiskolai alkalmazási lehetőségeivel foglalkozott. A fizikatanításban arra törekszik, hogy a hétköznapi élet tapasztalatait összekapcsolja a tananyaggal, kísérletekkel igyekszik közelebb hozni a tanítványokhoz a fizikai ismeretanyagot, fizikatörténeti kitekintéssel teszi teljesebbé azt a diákok számára. Diákjait sikerrel készíti fel a különféle versenyekre, pl. 2001-ben egyik tanítványa az Országos Szilárd Leó Versenyen első helyezett lett. 2001-ben elnyerte az "Év tanára Diákszemmel" elnevezésű díjat.

Magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája mellett kiemelt feladatának tekinti a fizika megszerettetését, népszerűsítését mind az általános- mind a középiskolai tanulók, de az ún. nagyközönség körében is. Látványos bemutatókat, kísérleteket szervezett és szervez diákjainak bevonásával és közreműködésével. 2003 óta minden évben diákjaival együtt látványos előadás formájában, "élőben" mutatják be a Szegedi Fogadalmi Templomban a híres Foucault-féle kísérletet. 1995 óta a nyári szünetekben különböző fizikai szaktáborokat szervez és vezet az érdeklődő diákok számára, amelyek aztán nagy élményt jelentenek a résztvevőknek. Kiragadva néhány példát, ilyen táborok voltak: Fizika-Német Szaktábor (1995), Napfogyatkozás Szaktábor (1999), Ságváris Fizika Szaktábor (2001), KöMaL Fizika Tábor (2003, 2004), Környezetismereti és Életmód Tábor (2003). 2001-ben "Szeged Ifjú Tehetségéért" díjban részesült.

A tanítás és népszerűsítés mellett szakmai-közéleti tevékenységet is végez: 1996-tól az ELFT Csongrád megyei Csoport Vezetőségének tagja, jelenleg pedig, 2004-től a területi csoport titkára. Számos szakmai előadást tartott pl. Szegeden, Pécsett, Budapesten, Makón. A POLYGON, A Fizika Tanítása, az Erdélyben megjelenő FIRKA című folyóiratokban jelentek meg módszertani témájú cikkei. Dr. Hilbert Margit egyetemi adjunktussal közösen írt, 8 próbaérettségi fizikából című könyvük a MAXIM Kiadónál 2005-ben jelent meg.

Az ELFT Csongrád megyei csoportjának titkáraként oroszlánrészt vállalt és vállal a 2005 a Fizika Éve programsorozat szervezésében. Munkájának köszönhetően valósulnak meg azok a programok, amelyek során Csongrád megyében, ebben a naptári évben sok ezer emberhez került közelebb a fizika, annak eredményei. Segítőtársaival együtt elérte, hogy Szeged (legalább) egy évre a "fizika városává" alakult át (A fizika évszázadai előadássorozat, amelynek egyes előadásait a helyi televízió is közvetítette, jó néhányszor megismételve azokat; látványos kísérletek bemutatása utcákon, tereken, bevásárló központokban; ún. konstrukciós pályázatok; karikatúra és rajzpályázat stb.).

Csiszár Imre személyében egy olyan fiatal, tehetséges kollégát tisztelhetünk, aki pedagógus tevékenységét példaértékűen végzi. Óráit magas szakmai színvonalon tartja, amellyel nemcsak felkelti tanítványai érdeklődését a fizika tantárgy iránt, hanem sikerült elérnie, hogy diákjai önként és alkotó módon vegyenek részt mind a tanórákon, mind pedig az iskolán kívüli rendezvényeken is. 2004-ben végzős természettudományos osztálya tanulóival közösen egy ragyogó kiadványt jelentettek meg: 31 csepp fizika címmel. A kiadvány (ami CD-n is elérhető) az osztály egészének, 31 tanulónak a munkáját összegzi. A bevezetőt jegyző diáklány a következőket írja: "Most bizonyára felmerülhet Önben (mármint az olvasóban) a kérdés: Mi késztethet arra végzős diákokat, hogy tudományos jellegű kiselőadásokat írjanak? A válasz nem mi, hanem ki: Csiszár Imre tanár úr, az osztály fizika tanára."


Táborné Vincze Márta

Táborné Vincze Márta  1972-ben, matematika - fizika tanári szakon,  az ELTE-n végzett. Azóta  a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskolában tanít. Tanításával számtalan hívet szerzett a matematikának. Maximális szabadságot biztosít a tanulók gondolkodásának, ugyanakkor mindenkitől elvárja, hogy megvalósítsa a legtöbbet, ami benne rejlik.  A diákok minden problémáját meghallgatja, segít azok megoldásában. Tanítványai évtizedek múlva is visszajárnak hozzá. Hatására sokukból lett matematikatanár. Rendszeresen viszi 11 - 12.-es diákjait a Fazekas Gimnázium matematika táborába. Tanítványai rendszeresen előkelő helyezéseket érnek el az Arany Dániel-, OKTV-, Kürschák versenyeken és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián.

Kísérletező tanár: algebrai, kombinatorikai, gráfelméleti témákból próbált ki újabb tanítási formákat. Különösen szépen és hatékonyan tanítja a határértékszámítás elemeit. Produktívan továbbfejlesztette a geometriának Kőváry Károly által bevezetett felépítését. Rendszeresen tart bemutató órákat tanár-továbbképzéseken.

Az Arany Dániel verseny versenybizottsági tagja, részt vesz a Kalmár László verseny lebonyolításában. 1976-ban kapta meg a Beke Manó Emlékdíjat.


Csordás Mihály

Csordás Mihály Szegeden szerzett matematika-fizika szakos diplomát. Kiskunfélegyházán, Kiskunmajsán, majd  több, mint 21 éve Kecskeméten tanított több iskolában. Jelenleg a Kodály Zoltán Általános Iskola tanára. Kiváló tehetséggondozó, ugyanakkor a gyengébb tanítványaival is megszeretteti a matematikát.

Ő kezdeményezte 1990-ben a Zrínyi Ilona matematikai tesztverseny elindítását, melyen jelenleg közel 60 ezer hazai és több mint 12 ezer környező országbeli versenyző vesz részt, akik, több mint 2500 iskolából érkeznek. Ő irányítja a verseny feladatainak összeállítását, az egyik évfolyam feladatainak ő maga a kitűzője is. A díjazottak száma megyénként 120 -150 tanuló, továbbá tanárok is kapnak jutalmat. Az élmezőnybe kis falvak tanulói is bekerülnek. Városi matematika szakkört vezet évente 6 - 7 csoportnak.

Minden évben megjelenteti a "Matematikai versenytesztek" c. feladatgyűjteményt, melynek szerzője és szerkesztője is. A tehetséggondozás fontos eszközének, az 1992-ben létrehozott MATEGYE Alapítványnak vezetője. Ez az alapítvány vette át a 2004/2005-ös tanévtől a Gordiusz verseny szervezését is. 1994 óta az Alapítvány az ő társszerkesztésében adja ki a BJMT és MATEGY közös folyóiratát, az 5 - 8. évfolyamosoknak szóló Abacus folyóiratot. A Mozaik kiadó által kiadott új általános iskolai tankönyv egyik szerzője.

Több alkalommal a matematikatanárok Rátz László vándorgyűlésének szemináriumvezetője volt. A vándorgyűlés keretében lebonyolított tanárverseny általános iskolai kategóriájának kétszeres versenygyőztese. Kiemelkedő tanári munkája elismeréséül 1998-ban a BJMT Beke Manó Emlékdíját kapta.  


Freller Miklós

Freller Miklós 1969-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát az ELTE-n. A következő évben az ELTE Ábrázoló- és Projektív geometria Tanszékén, továbbképzésként tudományos ösztöndíjban részesült. Ekkor az MTA Matematika Osztálya Közleményeiben cikke is megjelent. 1970-től tanít a dombóvári Illyés Gyula - korábban Gőgös Ignác - Gimnáziumban. Szakmai tudásával olyan tekintélyt szerzett, hogy fiatalon, már 1974-től ő lett a gimnázium matematika-fizika munkaközösségének vezetője, ezt a tisztséget most is ő tölti be. Hosszú tanári pályája során diákok százaival szerettette meg a matematikát, készítette fel őket versenyekre és továbbtanulásra az ország neves felsőoktatási intézményeiben. Tanítványai közül sokan lettek akadémiai doktorok, egyetemi tanárok, elismert tudósok. Egyik tanítványa, aki jelenleg az ELTE fizikus hallgatója, az OKTV-n 7. helyezett lett. Tanítványai az Arany Dániel versenyben is jól szerepelnek, és eredményesen dolgoznak a KöMaL-ban is. Megyei tehetséggondozó szakkört tart 9 - 10. évfolyamosoknak matematikából.

1999-ben Dombóvár város pedagógus díját nyerte el, 1998-ban Beke Manó Emlékdíjat kapott.  


Konfár László

Konfár László 1981-ben végzett Szegeden, ahol azóta matematikatanár, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Gyakorló Általános Iskolájában dolgozik szakvezető tanárként. Emellett óraadó a szegedi Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. Szakmódszertant oktatott több éven keresztül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Tanítványai sikerrel felvételiznek speciális tantervű osztályokba, igen jól szerepelnek a helyi, regionális és országos versenyeken. Sok tanítványából lett matematikatanár.

Matematika versenyek szervezője: hódmezővásárhelyi Jókai Kupa, Kis Matematikusok Levelező Versenye. Előadásokat tart a Szabadkai Nyári Akadémián. Sikeres pályázatai eredményeként magas színvonalú digitális tananyagok készültek az ő irányításával. Tankönyvíróként több éven keresztül dolgozott a Mozaik Kiadónál. 2002 óta a Sulinet szerkesztő gárdájában is tevékenykedik, a matematika rovat egyik vezetője. A Sulinet rendezvényei lebonyolításában is komoly szerepet vállal. Gyakran ír olyan cikkeket, melyek az olvasók széles rétegét megragadják. Részt vett a tanárok számára vezetett továbbképző programok szervezésében, és azok jegyzeteinek írásában.


Kovács István

Kovács István 1981-ben végzett a JATE matematika-fizika tanár szakán. Első munkahelye a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium volt. 1989-ben a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába hívták matematika szakvezető tanárnak, azóta is ott dolgozik. Tanítványai közül sokan rendszeresen küldik be a KöMaL feladatok megoldásait, sőt van olyan is, aki feladat-javítóvá nőtte ki magát. Versenyre készítő munkája következtében rendszeresen vannak Arany Dániel verseny és OKTV döntősei, több díjazott került ki kezei alól. Tanítványai közül sok matematikus, illetve matematikatanár lett. "Lépcsők az egyetemre" címmel feladatgyűjteményt készített, amit a Mozaik Kiadó jelentetett meg. A "Sokszínű matematika" tankönyvsorozat egyik társszerzője. Tanárjelöltjei alapos szakmai és módszertani útmutatást és kiváló ötleteket kapnak tőle. Tanár szakos hallgatók záróvizsga bizottságának állandó tagja. 2004-ben közoktatás-vezetői képesítést is szerzett. Élete a pedagógus hivatás szeretetéről, a kiegyensúlyozott, ambiciózus generációk neveléséről szól.  


Pákh György

Pákh György 1980-ban  végzett az Ungvári Egyetemen, matematikus szakon, azóta a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola matematikatanára. Rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, pl. a "Bevezetés az angol matematikai szaknyelvbe" elnevezésűn. Angolul tanítja a matematikát az egyik kéttannyelvű osztályban, melynek osztályfőnöke is.

Tanítványai közül többet minden évben az OSZTV verseny döntőjébe juttat. 1991-95 között elkészítette a Matematika felvételi feladatsorok gyűjteményét,  valamint a Matematika feladatgyűjteményt a 0. évfolyam számára. Nagy odaadással tanítja a gazdasági matematika tantárgyat is. A Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem felkérésére vezetőtanárként irányítja a hallgatókat. 2002-ben az ELTE-n szakvizsgázott, pedagógusi képesítést szerzett. Szakértőként is tevékenykedik.

1995-ben a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Alapítvány Kuratóriuma "Rákóczi gyűrű"-vel tüntette ki. 1999-ben a tartósan magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként "főtanácsosi" címet kapott.


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása