Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. novemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. december 10-én LEJÁRT.


M. 327. Mérjük meg egy levegővel felfújt, gömb alakú lufi süllyedési sebességét a gömb átmérőjének függvényében! (Csak a bezárt levegő mennyiségét változtassuk, a lufit ne cseréljük ki!)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. december 10-én LEJÁRT.


P. 4475. Az egri vár ostromakor a védők ágyúval is lőtték az ostromló sereget. Egyik alkalommal a kilőtt golyóbis a kilövést követően 2 másodperc múlva érte el pályája tetőpontját, majd ettől számítva 3 másodperc múlva sebességének nagysága 50 m/s lett. Adjunk becslést az ágyúgolyó kilövési sebességének irányára és nagyságára!

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4476. Kati születésnapjára meghívta barátait. Ez alkalommal saját készítésű fagylalttal is szeretett volna a vendégeknek kedveskedni. A folyékony fagylaltalapot fagylaltpor és víz összekeverésével délután 4 órára készítette el. A vendégeket 6 órára hívta, s egy kicsit izgult, vajon elkészül-e időben a fagylalt. Megnyugtatásául megmérte, hogy a fagyasztóládába betett 25 oC-os fagylaltlé milyen gyorsan hűl. Azt tapasztalta, hogy az 10 perc elteltével 21 oC-ra hűlt le. Vajon meg tudta-e kínálni a vendégeit az este 10-ig tartó összejövetelen, ha a fagylaltnak legalább -6 oC hőmérsékletre kell hűlnie? (Tegyük fel, hogy a hűtőláda hőelvonása egyenletes, valamint a fagylaltlé, illetve a fagylalt hőtani adatai megegyeznek a víz, illetve a jég hőtani adataival.)

Öveges József emlékverseny, Tata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4477. Szeretnénk egy 100 ohmos tolóellenállás és egy 40 V-os áramforrás segítségével egy 2 W/20 V adatokkal rendelkező kis izzót működtetni. Hogyan oldható ez meg?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4478. Egy kerékpáros teljes erőbedobással lejtőn felfelé v1=12 km/h, ugyanezen lejtőn lefelé v2=36 km/h sebességgel tud haladni. Mekkora a kerékpáros legnagyobb sebessége vízszintes úton, ha a maximális erőkifejtése független a sebességétől?

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4479. Egy függőlegesen elhelyezett hőszigetelő hengerben A=2 dm2 keresztmetszetű, m=5 kg tömegű, könnyen mozgó, hőszigetelő dugattyú bizonyos mennyiségű levegőt zár el. A levegőt egy 200 W-os fűtőszállal melegítjük.

a) Mekkora sebességgel mozog a dugattyú?

b) Mennyivel változik meg a levegő belső energiája 2 másodperc alatt?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4480. Hosszú, egyenes koaxiális kábelben a középen húzódó, r1 sugarú huzalt szigetelő réteg választja el az r2 belső és r3 külső sugarú köpenytől. A két vezetőben ellentétes irányú, I nagyságú áram folyik. Határozzuk meg a kábel által létesített mágneses tér B indukcióvektorának nagyságát és irányát a kábel szimmetriatengelyétől mért r távolság függvényében!

Közli: Simon Ferenc, Zalaegerszeg

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4481. Egy nagyméretű, \sigma pozitív felületi töltéssűrűségű, W kilépési munkájú fémlemezt \lambda hullámhosszú fénnyel világítunk meg.

a) A fémlemeztől mekkora távolságban találhatók még elektronok?

b) Mekkora sebességgel érkeznek vissza az elektronok a fémlemezre?

(Adatok: \sigma=2.10-6 C/m2, W=0,41 aJ, \lambda=400 nm.)

Közli: Szabó Attila, Pécs, Leőwey Klára Gimn.

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4482. Miért nem teljesen feketék a sötét vonalak az elnyelési színképben?

Nagy L. József (1882-1962) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4483. Ha sikerülne létrehozni a Föld mágneses egyenlítője mentén egy vákuumcsövet, ebben az elektronok és a protonok a földmágnesség hatására - elvben - körpályán keringhetnének.

a) Becsüljük meg, mekkora sebességgel és milyen irányban kellene mozogniuk!

b) Hány eV kellene, hogy legyen a részecskék energiája?

c) Előállíthatók-e ma már ilyen energiájú részecskenyalábok?

d) Mennyivel előzné meg a csőben keringő részecskéket egyetlen körülfordulás alatt a tükrök segítségével majdnem pontosan körpályára terelt fény?

Közli: Részeg Anna, Vácduka

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4484. Becsüljük meg, mekkora nyomást fejt ki egy kicsiny, d oldalélű, kocka alakú dobozba zárt neutron a doboz falára!

Közli: Vigh Máté, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4485. Két, közvetlenül egymás mellé felfüggesztett egyforma golyó az ábra síkjában lenghet \ell hosszúságú fonálon. Az egyik golyót d távolságra kimozdítjuk és elengedjük (d\ll\ell). A golyók rugalmatlanul ütköznek, sebességük a tömegközépponti rendszerben minden ütközéskor k-szorosára csökken (0<k<1 az ütközési szám).

Hogyan mozognak a golyók? Mekkora lesz a lengések amplitúdója sok ütközés után?

Közli: Vladár Károly, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)