Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

MATFUND

Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány

Az alapítók: Császár Ákos, az MTA rendes tagja, a Datorg-Team Kft és Földes Tamás matematikus, könyvkiadó nyílt alapítványt hoztak létre a fenti néven 1996-ban. Az alapító okirat 2015-ös évi 8. sz. módosítása szerint Császár Ákos és a Datorg-Team Kft alapítói jogait a Bolyai János Matematikai Társulat gyakorolja.

Az alapítvány rövid neve: MATFUND Alapítvány.

MATFUND Hungarian High School Mathematics and Physics Foundation.

Az alapítvány székhelye: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c.

Postai címe: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c.

Adószáma: 18157444-2-43

Az alapítvány kuratóriuma: Benczúr András, Katona Gyula, Kós Rita, Nagy Dénes Lajos és Vigh Máté.

A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány számlája:

K&H Bank 10400023-00204716-00000000


Az alapítvány célja:

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) több, mint száz éves múltra tekint vissza, a magyar matematika és fizika nemzetközi hírnevéhez több évtizede sikeresen járul hozzá. Az alapítvány célja a lap megjelentetésének és országos levelező pontversenyének támogatása és széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.

A KöMaL folyóirat egy évről-évre változó réteg (főként 14-18 év körüli diákok és tanáraik, főiskolai hallgatók) igen fontos pedagógiai célokat megvalósító lapja. Legfontosabb feladatai a tanár-továbbképzés és a tehetséggondozás mind alsó-, mind közép- és felsőfokon. A lap előállítási költségeinek előteremtése évről évre nehezebb. Kiadásához elengedhetetlenek a szükségszerű technikai fejlesztések.

Az alapítvány ezekben és a középiskolás korosztály egyik legfontosabb, egész tanéves országos matematika- és fizikaversenyének méltó megrendezésében kívánja támogatni a KöMaL szerkesztőségét.


Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 6469. sorszám alatt 1997. január 23-án nyilvántartásba vette.

A Fővárosi Törvényszék 2015 szeptemberében meghozott és októberében jogerőre emelkedett 11.Pk.61.359/1996/23. sz. végzése alapján az alapítvány megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásának, az alapítvány jogállása: közhasznú.

Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:

- Tárgyjutalmat illetve ösztöndíjat ad a KöMaL által meghirdetett versenyeken legjobb eredményt elért diákoknak, pénz ill. egyéb tárgyi eszköz formájában. Megrendezi az éves díjkiosztó ünnepséget a Matematikai és Fizikai Ankét keretében.

- Támogatást nyújt az országon belüli és kívüli szaktárgyukban kiemelkedő és szociálisan rászoruló diákoknak és tanároknak.

- Ösztöndíjat ad olyan érettségizett diákoknak, akik felsőfokú tanulmányaik során kutatómunkájukban a KöMaL feladatait alkalmazzák.

- Ösztöndíjat ad matematikusoknak, fizikusoknak, informatikusoknak és tanároknak a lappal kapcsolatos kutatómunkájukért: pl. feladatok kitűzése, megoldása, külföldi folyóiratok tanulmányozása stb.

- Elősegíti a lap rendszeres előállítását és bővítését (pl. számítástechnikai rovat) és a laphoz szorosan kötődő magyar és idegen nyelvű kiadványok elkészítését (cikkírás, fordítás, lektorálás, szerkesztés) elektronikus és hagyományos formában, kiadja a lapot és a hozzá kötődő kiadványokat.

- Támogatja a középiskolákban matematikával és fizikával kapcsolatos előadások tartását.

- Kapcsolatot tart fenn külföldön élő magyar matematikusokkal, fizikusokkal, tanárokkal, illetve a lap iránt érdeklődő szakemberekkel és intézményekkel.

- Lehetővé teszi, hogy a lap létrehozásában közreműködők részt vegyenek belföldi és külföldi szakmai tanulmányutakon, konferenciákon.

- Pályázatot ír ki olyan matematikai és fizikai cikkek írására, feladatok készítésére, amelyek a matematika és fizika gyakorlati vagy informatikai alkalmazásával kapcsolatosak.

- Azon fáradozik, hogy elismerést szerezzen az oktatói, kutatói munkának.


Adatkezelési szabályzat

Alapító okirat

A MATFUND Alapítvány 2021. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2020. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2019-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2019. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2018-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2018. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2017-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2017. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2016-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2016. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2015-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2015. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2014-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2014. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2013-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2013. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2012-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2012. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2011-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés melléklete a 2011. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről (doc)

Közlemény a 2010-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2009. évről (doc)

Közlemény a 2009-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

A MATFUND Alapítvány 2009. évi beszámolója (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről (doc)

Közlemény a 2008-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2007. évről (doc)

Közlemény a 2007-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közlemény az 2006-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2006. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2005. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2004. évről (doc)

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2004-ben

Közhasznúsági jelentés a 2003. évről (doc)

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2003

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2003-ban

Közhasznúsági jelentés a 2002. évről (RTF)

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2002

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2002-ben

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2001

Beszámoló az alapítvány 2001. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a szervezet 2001. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a szervezet 2000. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az 1998-2000. évekről (RTF)

Közlemény az 2001-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj

A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés

A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés

A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés

A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés

A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés

A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés

A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés

A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés

A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok

A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj

A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj

A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj

A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj

A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása